BlackOps

The AI Black Swan Event Horizon


Veljko Petrovic – Language/Cognition
Није знао шта ће, па је све

🐸

Todd Bezenek – Chipset/OS


Jay ‘Dr. Nuke’ Maron – The Algorithm


Dr. Dan – The GUI