BlackOps
$1B

Black Swan Event Horizon


Dr. Agola – NLP


Veljko Petrovic – Language/Cognition
Није знао шта ће, па је све


Jay ‘Dr. Nuke’ Maron – Algorithm


Mark – GUI


Dr. Dan – Xenopreneur

Physix