BlackOps

Black Swan Event Horizon
$1B


Veljko Petrovic – Language/Cognition
Није знао шта ће, па је све


Jay ‘Dr. Nuke’ Maron – Algorithm


Todd Bezenek – Architect


Mark – GUI


Dr. Dan – Xenopreneur